Ladu miinusesse?

Juhul kui töökoda kasutab FIFO loogikat, tekib töökojal võimalus müüa ladu “miinusesse.” Müügidokumendile võib lisada lõputult tooteid, mida laos pole või mis on juba miinuses. Müües toodet mida laos ei ole tekib liikumiste registrisse ilma ostudokumendita negatiivne liikumine (taust on punane) ning müügidokumendi reale läheb ostuhinnaks 0. Kui töökoda võtab ostuarvega/inventuuri aktiga/saatelehega miinuses toodet lattu, […]

Loe edasi

Mis on ressurss?

Ressurssi saate lisada enda töökoja kalendrisse planeerimise eesmärgil – see ei ole kasutajakonto. Ressurss ei saa tarkvarasse sisse logida ning ressurss ei kajastu ei statistikas ega aruandluses. Ressursside eest eraldi tasu ei võeta ja neid on piiramatus koguses kõikidele tasuta. Ressursse ei saa konverteerida kasutajateks.

Loe edasi

Kes on spetsialist?

Trumpauto kasutaja tasemege “Spetsialist” on kasutaja, kellele saab määrata õiguseid ja ligipääse väga täpselt. Näiteks mehaanik, elektrik või lukksepp, kes näeb peale süsteemi sisenemist ainult temale määratud töid. Spetsialisti õiguseid seadistab administraator ettevõtte seadete alt.

Loe edasi

Kes on administraator?

Trumpauto süsteemi kasutaja tasemega “Administraator” on kasutaja, kes näeb kõiki tellitud mooduleid, saab hallata ettevõtte seadistusi, lisada, muuta ja kustutada kasutajaid.

Loe edasi

Kes on Meister?

Trumpauto kasutaja tase “Meister” omab kõiki spetsialisti õiguseid ning lisaks: saab muuta dokumendil müügiladu saab hallata mõõdetud tööaegu saab muuta laost lisatud toote nime, hinda ja toote koodi saab kustutada lisatud töid saab hallata ostuarveid

Loe edasi

Saatelehed

Ühe ettevõtte mitmete ladude kasutamisel võib tekkida olukord, kus ühest laost on vaja liigutada kaupa teise lattu. Artiklite koguseid saab liigutada ühest asukohast teise kasutades saatelehti. Liigutada saab nii müügilao siseselt kui ka teise müügilattu. Saatelehe lisamisel tuleb valida lähtekoht ja sihtkoht. Seejärel saab saatelehele lisada artikleid. Artikli lisamisel broneeritakse kogus koheselt lähtekohast kuid seda […]

Loe edasi

Müügiladu ja lao asukohad

Nimetasime Trumpautos ümber Ladu -> Asukohad uuele süsteemile –  Ladu -> Laod. Laod koosnevad asukohtadest, kus kõige esimese taseme asukoht tähendab müügiladu. Iga töökoja töötaja on määratav seosesse ühe müügilaoga. Kõikides müügiladudes on sama/ühine artiklite andmebaas kuid artiklite koguseid arvestatakse nüüd asukohapõhiselt. ehk sama artikkel võib olla korraga mitmes erinevas asukohas. Toodet müügidokumendile lisades on […]

Loe edasi

Kuidas FIFO kasutusele võtta?

FIFO on laoarvestuse standard First In First Out Seda, kas teie töökojas kasutatakse FIFO-t saate kontrollida enda laopidaja ja raamatupidaja abil. Kui võtate FIFO kasutusele siis Trumpauto hakkab käituma teisiti. Kuidas? Kõige varem müügilattu saabunud toode müüakse esimesena. Müügilattu saabumise kuupäevaks võetakse positiivse liikumise aluseks olnud dokumendi kuupäev (ostuarve, inventuuri akt või saateleht) Võrreldes “vana laoga” […]

Loe edasi

Uus statistika moodul

Trumpauto statistika moodul jaguneb erinevatesse kategooriatesse. 6 müügiaruannet 3 ostuaruannet. 2 laoaruannet 2 töötajate aruannet 2 tööde aruannet Aruanded on eelseadistatud ja lihtsasti käsitletavad – lähemaks tutvumiseks sisenege statistika moodulisse ja proovige ise!

Loe edasi

Pakkumuse saaja

Kuidas muuta pakkumuse saajat? Pakkumuse saaja koosneb kolmest erinevast väljast Kontaktisik Ettevõte Sõiduk Kui pakkumuse saaja ehk klient soovib saaja andmeid muuta, näiteks kuvada pakkumusel mõne teise isiku kontakte, teise ettevõtte infot, või mingil põhjusel soovitakse sõiduki andmeid muuta.,  siis saate seda teha pakkumuse saaja lahtris (ekraanipildil lahter nr 2). Selles lahtris uuendatud info ei […]

Loe edasi