Kuidas FIFO kasutusele võtta?

FIFO on laoarvestuse standard First In First Out

Seda, kas teie töökojas kasutatakse FIFO-t saate kontrollida enda laopidaja ja raamatupidaja abil.

Kui võtate FIFO kasutusele siis Trumpauto hakkab käituma teisiti. Kuidas?

  1. Kõige varem müügilattu saabunud toode müüakse esimesena.
  2. Müügilattu saabumise kuupäevaks võetakse positiivse liikumise aluseks olnud dokumendi kuupäev (ostuarve, inventuuri akt või saateleht)
  3. Võrreldes “vana laoga” tekib võimalus lisada dokumendile tooteid korraga erinevate ostuarvete
   pealt nii, et müügidokumendile sisestatakse vaid üks rida.
  4. Müügidokumendi reale minev müügihind on vaikimisi konkreetse artikli MRSP (ingl.k. minimal recommended sales price) (MRSP-d saab muuta siis kui ostuarvega toodet ostetakse või ka käsitsi artikli kaardil).
  5. Müügidokumendi reale minev ostuhind tuleb FIFO loogika alusel ostuarvelt
  6. Juhul kui müügidokumendile lisatakse korraga mitmelt ostuarvelt
   erinevate ostuhindadega, siis läheb ostuhinnaks ostuhindade aritmeetiline keskmine.
  7. Näide: Lisatakse 3tk (ostetud 24.11.21) ostuhinnaga 13€ ja 1tk (ostetud 25.11.21) ostuhinnaga 12€.
   Arvele läheb ostuhinnaks: (13+13+13+12)/4 = 12.75€.
  8. Juhul kui FIFOt ei kasutata, siis jääb müügidokumendile lisatavate ridade loogika samaks nagu seni.
  9. Kui lülitada FIFO loogika sisse, siis see rakendub ainult uutele dokumentidele. Ehk näiteks
   töölehel, mis loodi ajal, kui FIFO sisse lülitatud ei olnud, ei rakendata FIFO loogikat ja ka vastupidi.
  10. FIFO loogikat ei rakendata inventuuri aktidel ega ostuarve kreeditarvetel. Seal tuleb käsitsi täpselt ära
   näidata, et mida maha kantakse või milliseid tehinguid tühistatakse.
  11. FIFO sisse lülitamiseks mine administraatori õigustes > Seaded > Ettevõtte seaded > Vali linnuke “kasuta laos FIFOt” > kliki salvesta.