Müügiarve käibemaksu arvutamise viisid

Müügiarvel on võimalik nüüd seadistada käibemaksu arvutamise viisi, mis võimaldab muuta kas käibemaks arvutatakse müügiarvel “Reapõhiselt” või “Lõppsummalt”.

Kuidas muuta?

Seaded -> Ettevõtte seaded -> Müügiarve seaded -> Arvuta käibemaks

Reapõhine arvutuse korral arvutatakse käibemaks iga arve rea kohta, ümardatakse kahele kohale peale koma. Lõpuks kõikide arve ridade käibemaksud summeeritakse ning see on arve käibemaks. Trumpauto kasutab vaikimisi seda arvutusviisi.

Lõppsummalt arvutuse korral arvutatakse arve käibemaks selle ridade müügisummast tervikuna ning ümardatakse kahele kohale peale koma. Kasutades käibemaksu arvutamist arve lõppsummalt tuleb olla tähelepanelik arvete eksportimisel Meritisse, sest Merit arvutab käibemaksu reapõhiselt (https://www.merit.ee/funktsioonid/kuidas-toimub-aktivas-muugiarve-kaibemaksu-arvutamine/) ning võib juhtuda, et eksportimisel jõuavad Meritisse valed andmed või eksport ebaõnnestub. Nii nagu FIFO seadistus, toimib ka see seadistus dokumendipõhiselt – juba loodud müügiarvetele uus seadistus ei rakendu vaid hakab kehtima kõigi uute müügiarvete puhul.