Müügiladu ja lao asukohad

Nimetasime Trumpautos ümber Ladu -> Asukohad uuele süsteemile –  Ladu -> Laod.

Laod koosnevad asukohtadest, kus kõige esimese taseme asukoht tähendab müügiladu.
Iga töökoja töötaja on määratav seosesse ühe müügilaoga.
Kõikides müügiladudes on sama/ühine artiklite andmebaas kuid artiklite koguseid arvestatakse nüüd
asukohapõhiselt. ehk sama artikkel võib olla korraga mitmes erinevas asukohas. Toodet
müügidokumendile lisades on kuvatud otsitava artikli kogused erinevates asukohtades.

Artikli asukoha valimine ostuarvel/inventuuri aktil toodet sisse ostes on kohustuslik.

Kõikidele dokumentidele (tööleht, pakkumus, müügiarve, ostuarve, inventuuri akt, tellimus,
saateleht) tuleb määrata müügiladu. See määrab ära, millisest laost saab dokumendile
artikleid lisada. Spetsialist saab määrata uutele dokumentidele ainult selle müügilao millega ta
ise seotud on. Administraator ja meister saavad dokumendi müügiladu muuta seni kuni
dokumendile lisatakse mõni toode laost.

Veebist tulnud broneeringutele ja pakkumustele vaikimisi müügiladu ei valita ning selle peavad
käsitsi määrama administraatorid/meistrid.

Kõikide nimetatud dokumentide registritesse on lisatud müügilao filter. Spetsialist näeb ainult
enda müügilao dokumente.

Müügilao filter on olemas ka statistika moodulis.