Saatelehed

Ühe ettevõtte mitmete ladude kasutamisel võib tekkida olukord, kus ühest laost on vaja liigutada kaupa teise lattu.

Artiklite koguseid saab liigutada ühest asukohast teise kasutades saatelehti. Liigutada saab nii
müügilao siseselt kui ka teise müügilattu. Saatelehe lisamisel tuleb valida lähtekoht ja sihtkoht.
Seejärel saab saatelehele lisada artikleid. Artikli lisamisel broneeritakse kogus koheselt
lähtekohast kuid seda kogust ei saa veel kasutada sihtkohas. Positiivne kogus tekib saatelehe
sihtkohta alles siis, kui saateleht kinnitatakse. Pärast saatelehe kinnitamist seda enam mitte
kuidagi muuta ei saa ning juhul kui on tehtud mõni viga, siis tuleb see korrigeerida uue
saatelehega või inventuuri aktiga.
Kui saatelehega liigutatakse kaupa kahe müügilao vahel, siis tohib lähtekohaks valida ainult
teise müügilao peamise asukoha.