Ladu miinusesse?

Juhul kui töökoda kasutab FIFO loogikat, tekib töökojal võimalus müüa ladu “miinusesse.”
Müügidokumendile võib lisada lõputult tooteid, mida laos pole või mis on juba miinuses. Müües
toodet mida laos ei ole tekib liikumiste registrisse ilma ostudokumendita negatiivne liikumine
(taust on punane) ning müügidokumendi reale läheb ostuhinnaks 0.

Kui töökoda võtab ostuarvega/inventuuri aktiga/saatelehega miinuses toodet lattu, siis ei saa
seda toodet otse töölehele liigutada vaid selle ostetava kogusega hakatakse laos olevat miinust
katma.

Miinusesse müüdud kauba lattu võtmisel kaetakse kohe laos olev miinus (seejuures arvutatakse
ümber müügidokumendi real olev ostuhind). Kui lattu saabunud kogusest ei piisa miinuse
katmiseks, siis kaetakse nii palju kui saab ja artikkel jääb endiselt miinusesse.