Kes on Meister?

Trumpauto kasutaja tase “Meister” omab kõiki spetsialisti õiguseid ning lisaks:

  • saab muuta dokumendil müügiladu
  • saab hallata mõõdetud tööaegu
  • saab muuta laost lisatud toote nime, hinda ja toote koodi
  • saab kustutada lisatud töid
  • saab hallata ostuarveid