Kes on spetsialist?

Trumpauto kasutaja tasemege “Spetsialist” on kasutaja, kellele saab määrata õiguseid ja ligipääse väga täpselt. Näiteks mehaanik, elektrik või lukksepp, kes näeb peale süsteemi sisenemist ainult temale määratud töid. Spetsialisti õiguseid seadistab administraator ettevõtte seadete alt.