Müügistatistika kasumi valemid

Müüdud teenuste kasumi valem:
Lõpetatud/makstud staatuses müügiarve rea juures (mille liik on “teenus”) arvutatakse:
müüdud teenuse kasum ühel arve real = ROUND(ROUND((müügihind arve real 0% km * kogus arve real), 2) * ((100-allahindluse protsent)/100), 2) – ROUND((ostuhind arve real 0% km * kogus arve real), 2)
ehk lihtsustatult: arve real olev müügihind kokku 0% km – arve real olev ostuhind kokku 0%km
Vastavalt valitud aruandele summeeritakse kas kuu/päeva kaupa kõigi erinevate arve ridade kasumid. Müügikuupäevaks loetakse seda kuupäeva, millal arve märgitakse “valmis”.
Müüdud toodete kasumi valem:
Lõpetatud/makstud staatuses müügiarve rea juures (mille liik on “toode”) arvutatakse:
müüdud teenuse kasum ühel arve real = ROUND(ROUND((müügihind arve real 0% km * kogus arve real), 2) * ((100-allahindluse protsent)/100), 2) – ROUND((ostuhind arve real 0% km * kogus arve real), 2)
ehk lihtsustatult: arve real olev müügihind kokku 0% km – arve real olev ostuhind kokku 0%km
Vastavalt valitud aruandele summeeritakse kas kuu/päeva kaupa kõigi erinevate arve ridade kasumid. Müügikuupäevaks loetakse seda kuupäeva, millal arve märgitakse “valmis”.